GUARDIAN OCR KIDS
APPLEBAY

Guardian är ett hinderbanelopp, även känt som OCR (Obstacle Course Race) där barn kan få testa sina gränser genom en rolig fysisk aktivitet samtidigt som det är okej att både bli blöt och sandig. Det finns inget krav på att klara alla hinder, om barnet inte klarar hindret eller inte vill göra det, så går det bra att springa förbi det – vi ser dock gärna att man ger det ett försök. Vi har konstruerat hinder för att de ska vara möjliga att genomföra på ett säkert sätt och vi har funktionärer och livräddare vid våra mer utmanande hinder som ser till att det sker på ett säkert sätt och som även kan hjälpa till om det behövs.

TÄVLINGSCENTER

I vårt tävlingscenter så finner ni både start och mål. Där kommer även att finnas nummerlappsutdelning, toaletter, mat– och t-shirtförsäljning. Innan start kommer en speaker att berätta vilken startgrupp som ska in i startfållan och det blir även uppvärmning med ledning och musik. Vid målfållan kommer Alla deltagande barn få vår tuffa medalj!

STARTER

Var 5:e minut från kl. 12:00. Starter sker i grupper om 15 barn och det finns 20 grupper att välja mellan. Välj en önskad startgrupp vid anmälan, det är blandade åldrar i varje startgrupp.

ÅLDERSGRÄNS

Rekommenderad ålder är 5-12 år (barn födda 2008-2015). Ingen ålderkontroll sker, barn springer på målsmans ansvar.

TRANSPORT & PARKERING

Det kommer att vara begränsat antal parkeringsplatser för bil. Vi uppmanar alla som kan ta alternativa färdsätt, t.ex. ta bussen, cykla eller gå, att göra det. Det finns även ett strandtåg som går på turlista mellan hamnplan vid hamnparkeringen till affären Handlaren vid Apelvikens semesteranläggning/camping. Detta lilla eltåg har kapacitet för trettio personer.
Parkering med bil får enbart ske på uppmärkta platser. Av säkerhetsskäl får varken cyklar,  bilar eller andra saker blockera vägen eller viktiga tillfartsvägar till tävlingen.

SÄKERHET

Målsman till deltagare har ett ansvar att läsa och följa gällande säkerhetsregler och säkerhetsrutiner som delges både före och under loppet. Målsman ansvarar för sitt eller sina barn.

Detta innebär att:

  • Målsman informerar sitt eller sina deltagande barn om säkerhetsreglerna
  • Målsman är införstådd med att det medför risker med att delta i ett hinderbanelopp och tar fullt EGET ansvar för sitt barn. Inga krav kan före, efter eller i samband med tävling riktas mot Varbergs Livräddningssällskap.
  • Fotografering och filmning i marknadsföringssyfte kommer att ske av organisatören. 
  • Det är allas ansvar att rapportera incidenter eller osäkra förhållanden under loppet.
  • Det finns inga krav på att ett hinder måste genomföras, som målsman bedömer du om hindret är säkert att genomföra för ditt barn.

TÄVLINGSVILLKOR

När du som förälder eller målsman hämtar ut barnets nummerlapp måste du lämna in en ansvarsförsäkran. Ansvarsförsäkran innebär att ni tar fullt eget ansvar för ert barn samt att Varbergs Livräddningssällskap har rätt att använda  bilder och filmer, som organisatören tar, till dokumentation och marknadsföring av Guardian Kids inför nästa spännande lopp. Detta är obligatoriskt och utan påskriven ansvarsförsäkran får barnet inte starta. 
Det krävs en blankett per barn. Blanketten finner du nedan. Skriv ut, fyll i och lämna in på tävlingsdagen.
Ansvarsblankett

ÖVRIGT

Ansvarig vuxen får springa med sitt eller sina barn. Som vuxen är man utom tävlan. Man får självklart hjälpa barnen men man gör själv inte några hinder och det är kostnadsfritt att springa jämte. 

Ingen tidtagning kommer att anordnas – målet är att ha kul och att klara alla hinder.

PRISER

DEC 14e
175 kr

Introduktionspris (early bird)

Till de som anmäler sig snabbast kan vi erbjuda ett mycket förmånligt pris

Jan 14e
195 kr

Boka tidigt erbjudande

Mar 31e
245kr
Standardpriset
Jul 19e
295kr

Efteranmälning