Det är Varbergs Livräddningssällskap som arrangerar loppet. Genom att delta i loppet så får man inte bara en rolig upplevelse utan även glädjen av att stötta föreningen då överskott går till föreningens ungdomsverksamhet.

Varbergs Livräddningssällskap är en ideell förening som lokalt i Varberg verkar under riksorganisationen SLS (Svenska Livräddningssällskapet).
Som en SLS-organisation arbetar vi på bred front med vattensäkerhetsfrågor och vi jobbar aktivt med att försöka minska antalet drunkningsolyckor i Sverige.

Budskapet är

”Ingen ska drunkna på grund av okunskap. Okunskap är farligt, inte vatten”

Vår verksamhet grundar sig i tre verksamhetsområden; livräddning som sport (tävling och träning), utbildning och bevakning.

Mer om våra verksamhetsområden och om vår förening hittar ni på vår hemsida.